Gwarancja Jakości

SaniMed Gwarancja Jakości Wykonywanych Usług i Technologii Dezynfekcji

SaniMed Sp. z o.o. specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych technologi dezynfekcji i dekontaminacji powierzchni i pomieszczeń w zakładach opieki zdrowotnej. SaniMed oferuje dostwę i wdrożenie technologii dezynfekcji wraz z procedurą kontrolną skuteczności przeprowadzonej dezynfekcji. SaniMed świadczy wyspecjalizowane usługi dezynfekcji powierzchni i dekontaminacji powietrza przy zastosowaniu rekomendowanych technologii dekonaminacji. SaniMed współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz utrzymania czystości, sterylizacji i dezynfekcji w zakładach opieki zdrowotnej w Polsce

SaniMed
Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej

Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej wspiera rozwój i integrację zawodową pracowników zajmujących się sterylizacją i dezynfekcją. Prowadzi działania na rzecz standaryzacji technologii sterylizacji i dezynfekcji wyrobów medycznych. Współpracuje z instytucjami i organizacjami, których działalność jest związana z szeroko pojętą higieną w obrębie zakładów opieki zdrowotnej.

Polska Izba Gospodarcza Czystości

PIGC wspiera rozwój firm należących do naszej organizacji.
PIGC organizuje szereg inicjatyw, szkoleń, branżowych spotkań, współpracujemy z firmami zarządzającymi nieruchomościami i ich właścicielami w celu wypracowania najskuteczniejszych metod spełniających oczekiwania klientów naszych członków.
Organizujemy szkolenia dla pracowników sektora utrzymania czystości każdego szczebla.