Program Usługowy

SaniMed I

Usługi Serwisu Technicznego

SaniMed II

Długoterminowy Wynajem Urządzeń

SaniMed III

Długoterminowe Usługi Dezynfekcjji