Serwis Techniczny

Serwis Techniczny

Usługi Dezynfekcji Obiektów Medycznych

W przypadku wyboru SaniMed do świadczenia usług dezynfekcji, oferujemy kompleksową i kompletną obsługę wybranej technologii, w tym systemów, maszyn i urządzeń technicznych zainstalowanych wewnątrz obiektu lub urządzeń mobilnych dostarczanych przez SaniMed do realizacji usługi , w tym:

 • bieżące utrzymanie wyposażenia technicznego i systemów,
 • ciągła gotowość do interwencji w sytuacjach awaryjnych,
 • nadzór nad inspekcjami  oraz kontrole okresowe,
 • bezzwłoczna wymiana uszkodzonych lub zużytych części (naprawy),
 • bieżące dostarczanie preparatów dezynfekujących.

Usługi realizowane są według indywidualnego planu i harmonogramu dostosowanego do potrzeb Klienta.

Prace są realizowane przez naszych wykwalifikowanych i zaufanych pracowników oraz przez naszych stałych podwykonawców.

Działania wdrożeniowe i szkoleniowe oferowanych technologii dezynfekcji

Wykonujemy usługi mające na celu wdrożenie, włącznie z pakietem szkoleń, wybranych systemów dezynfekcji powierzchni i dekontaminacji powietrza w obiektach medycznych. Dostarczamy i instalujemy urządzenia, prowadzimy okresowe szkolenia pracowników, oraz wdrażamy system kontroli po zrealizowaniu procesu dezynfekcji poszczególnych pomieszczeń.

Twoje Korzyści
 • Zwiększenie bezpieczeństwa świadczonych usług.
 • Zwiększenie wydajności technicznej dekontaminacji budynku we wszystkich jego obszarach.
 • Bieżące informacje o jakości świadczonych usług dzięki dobrze rozwiniętemu systemowi monitorowania.
 • Współpraca ze specjalistami w poszczególnych obszarach realizowanej usługi.
 • Bieżący nadzór nad funkcjonowaniem dostarczonych urządzeń.
 • Zagwarantowanie ciągłości dostawy środków dezynfekujących.
Serwis Techniczny
 • Tel: 787 803 001
 • E-mail:serwis@sanimed.com.pl